hora tv
Nu-ti uita traditia
Tariful pentru apelurile telefonice la emisiunile în direct la Hora tv este 1,5€+TVA. Apelurile la nr. 0906020252 reprezintă acordul d-voastră. Hora tv își rezervă dreptul de a bloca numerele telespectatorilor care folosesc limbaj ne-adegvat (injurii, jigniri, insulte etc, etc! ...)

Termeni și Condiții

Aceşti termeni se referã la condiţiile în care poate fi utilizat website-ul HoraTV.ro de cãtre oricare dintre utilizatorii sãi (denumiţi în cotinuare în acest document "utilizator").

Accesând sau utilizând website-ul HoraTV.ro, sunteţi de acord cu termenii şi condiţiile de mai jos.1. Informaţii despre site
www.HoraTV.ro este site-ul oficial televiziunii de muzica populara HORAtv.
www.HoraTV.ro cuprinde informaţii despre activitatea televiziunii de muzica populara HORAtv si artistii care au dorit sa isi publice date.
Site-ul web www.HoraTV.ro este proprietatea PROFIMUSIC SRL.
Poducãtorul acestui site este Cristi Pãdurean care este denumit în continuare webmaster, şi are drepturi exclusive ale structurii acestui site.

Adrese de contact:

SC Profimusic SRL
CUI RO 18105530
CIF J31/752/2005
Adm. Coca Ciprian Vasile
Tel: 0360 401291
Sediul in Sat Aghireș, Str. Spre CAP, Nr. 4G, Comuna Meseșenii de Jos, Jud. Sălaj.

2. Drepturi de proprietate intelectualã
Materialele prezentate în cadrul website-ului HoraTV.ro sunt proprietatea HoraTV.ro şi sunt protejate prin drepturi de autor, drepturi de marcã sau alte drepturi de proprietate intelectualã. Pot fi preluate materiale din alte site-uri cum ar fi fotografii si folosite doar in scop de exemplu, aceste materiale nu sunt proprietatea HoraTV.ro. Aceste materiale nu afecteazã direct sau indirect o persoanã anume sau un grup de persoane. La cerere pot fi eliminate de pe acest site.

3. Drepturile utilizatorului HoraTV.ro
Utilizatorul HoraTV.ro are dreptul sã vizualizeze site-ul pe ecranul calculatorului. Pentru ca sã printeze pãrţi ale conţinutului site-ului pe suport de hârtie şi sã salveze pagini în format electronic doar în scopuri personale, non-comerciale,este permis doar cu acordul scris a proprietarului.

4. Obligatiile utilizatorului HoraTV.ro

Utilizatorul nu are dreptul sa foloseascã (în forma existenta sau modificatã) în scop comercial conţinutul site-ului, în afarã de situaţiile precizate în paragraful anterior.
Utilizatorul nu are dreptul sã înlature notificarea despre drepturile de autor şi/sau marca înregistratã de pe copiile conţinutului. Copiile vor fi fãcute doar conform termenilor de utilizare.
Utilizatorul nu are deptul de a crea baze de date sau manuale prin descãrcarea paginã cu paginã a conţinutului site-ului.
Solicitãrile privind viitoare republicãri sau redistribuiri ale unor pãrţi din conţinutul HoraTV.ro trebuie adresate cãtre webmaster-ul mai sus menţionat prin datele de contact afisate.
Trebuie sã aveţi în vedere cã adresa IP va este înregistratã pentru a putea acţiona în eventualitatea în care încalcaţi aceşti termeni şi condiţii de utilizare. Contactarea providerului de internet se va face doar în cazul aveţi obligatia de a respecta termenii şi condiţiile de utilizare ale noilor site-uri accesate unor incalcari majore.

5. Prelucrarea datelor cu caracter personal
Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificatã şi completatã ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, în privinţa acestui site, datele personale pe care ni le furnizati despre dumneavoastrã ori o altã persoanã sunt administrate.
Sunteţi obligat(ã) sã furnizaţi unele dintre aceste date (indicate explicit în anumite pagini din site) şi puteţi în mod opţional sã furnizaţi alte informatii suplimentare (indicate în anumite pagini din site). Refuzul furnizãrii informaţiilor obligatorii de cãtre dvs. determinã imposibilitatea accesãrii serviciilor unde v-au fost solicitate informaţiile obligatorii respective.
Informatiile înregistrate sunt destinate utilizarii de cãtre operator şi sunt comunicate numai urmãtorilor destinatari: angajatii şi anumiţi colaboratori ai HoraTV.ro care se ocupã de furnizarea şi de întreţinerea infrastructurii legate de serviciile oferite pe acest site, precum şi anumite categorii de utilizatori ai serviciilor pe internet, în functie de condiţiile de utilizare ale fiecãrui serviciu.
Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vã adresa justitiei. Dacã unele din datele despre dumneavoastrã sunt incorecte, vã rugãm sã ne informaţi cât mai curand posibil.

6. Clauze de nerãspundere
Site-ul HoraTV.ro are un continut informativ.
HoraTV.ro nu poate garanta în nici un fel, explicit sau implicit, realitatea, actualitatea şi integralitatea datelor şi informaţiilor prezentate pe site-ul HoraTV.ro care sunt preluate din alte surse în afara site-ului HoraTV.ro sau comunicate catre PROFIMUSIC SRL verbal, nonverbal, pe email sau comunicat scris. Eventuale neconcordante sau erori care pot aparea la un moment dat între conţinulul site-ului si informaţiile reale nu implicã nici o rãspundere, de orice naturã, pentru HoraTV.ro .
Datele şi informaţiile accesibile publicului pe acest site nu constituie recomandãri, garanţii sau angajament din partea HoraTV.ro .
HoraTV.ro nu va putea fi ţinutã rãspunzãtoare faţã de nici o persoanã/entitate pentru nici un fel de daune care ar rezulta, direct sau indirect, din utilizarea site-ului HoraTV.ro sau ca urmare a oricãrei erori sau omisiuni. Opiniile exprimate în blog/forum/testimoniale din paginile site-ului aparţin celor care le înregistreazã, şi nu reprezintã poziţia oficialã a proprietarului acestui site.
HoraTV.ro poate conţine fotografii cu caracter personal, pot exista şi fotografii cu drepturi de autor, acestea fiind descãrcate de pe internet. Dacã aceste fotografii vã aparţin şi nu mai doriţi sã fie difuzate pe acest site vã rugãm anunţaţi-ne printr-un email pe adresa webmaster'ului afişatã mai sus cu specificaţii exacte a fotografiilor în cauzã. Webmaster-ul are angajamentul sã înlãture în cel mai scurt timp aceste fotografii dupã ce a primit mail de înştiinţare.
HoraTV.ro nu îşi asumã responsabilitatea pentru pagube apãrute, ca urmare a utilizãrii serviciilor site-ului, indiferent de natura acestora.

7. Cookie-uri
în conformitate cu legislaţia cookie UE, aceastã paginã serveşte pentru a informa vizitatorii de cookie-uri folosite pe acest site.
a. Ce este un cookie?
Un cookie este o cantitate micã de date care este trimisã de la un site la computer sau browser-ul de internet pe telefonul mobil. Acesta este stocat pe hard disk-ul dispozitivului şi este folosit de aceste site-uri web pentru a urmãri fluxurile de trafic on-line.Majoritatea site-urilor au folosit şi folosesc cookie-uri pentru a îmbunãtãţi experienţa dumneavoastrã on-line de ani de zile. Puteţi seta calculatorul dumneavoastrã sa respinga aceste cookie-uri.
b. Cum folosim cookie-uri
www.HoraTV.ro foloseşte cookie-uri pentru a obţine o mai bunã înţelegere a clienţilor noştri şi nevoile lor, astfel încât sã putem îmbunãtãţi experienţa lor online cu noi. Acest lucru este valabil pentru toţi vizitatorii site-ul nostru, indiferent de locul în lumea în care trãiesc.
Pentru a se conforma cu reglementãrile UE, utilizatorii au acum posibilitatea de a accepta cookie-urile noastre. Deşi veţi putea accesa în continuare conţinutul fãrã cookie-uri, vizita dumneavoastrã pe site-ul nostru ar beneficia de funcţionalitãţi suplimentare care cookie-urile vã pot oferi.
Ori de câte ori o persoanã care viziteazã acest site, se colecteazã exclusiv informaţii de bazã cu privire la comportamentul lor pe site-ul nostru. Aceasta include lucruri cum ar fi ceea ce pagini au fost vizitate şi modul în care au gãsit site-ul nostru. Informaţiile pe care le adunã pentru aceste scopuri NU identificã pe nimeni şi NU vom face nici o încercare de a afla cine a fost pe site-ul nostru.
Ce avem de câştigat din aceastã informaţie, este o mai bunã înţelegere a ceea ce oamenii sunt interesaţi de pe site-ul nostru şi cum putem îmbunãtãţi experienţa lor.
Pentru a accesa aceste informaţii, vom folosi urmãtoarele cookie-uri:
Google Analytics: Acest cookie ne permite sã obţinem o mai bunã înţelegere a modului în care vizitatorii utilizeazã site-ul nostru, de ce conţinut sunt interesaţi, şi modul în care ne-au gãsit. Informaţiile pe care le obţinem de la Google Analytics sunt anonime şi pentru cea mai mare parte vin sub forma de statistici.
Testimoniale, contact şi alte sectiuni private: pentru a securiza folosirea formularului de adãugare mesaje şi a înlãtura adãugarea automatã a mesajelor de cãtre roboţi.
Limba: Acest cookie va ajunta pe dumneavoastrã sã accesaţi continutul site-ului în limba doritã/selectatã pe o perioadã de 356 zile. Acest cookie e doar in scopul utilizatorului si Nu afecteazã integritatea programelor sau sistemelor de operare ale utilizatorului.
c. Gestionarea cookies
Utilizaţi pagina de ajutor a browser-ului web pentru a gestiona cookie-urile.
Pentru a administra cookie-urile Google Analytics, puteţi vizita pagina de ajutor Google Analytics . Cu toate acestea, vã rugãm sã reţineţi cã informaţiile pe care le obţinem de la Google Analytics merge spre a îmbunãtãţi experienţa utilizatorului pe site-ul nostru.

8. Modificãri în termenii şi condiţiile de utilizare
HoraTV.ro poate aduce modificãri termenilor şi condiţiilor de utilizare, fãrã a anunţa în prealabil acest lucru în conţinutul site-ului. Vã rugãm sã recitiţi acest document de fiecare datã când accesaţi sau utilizaţi acest site. Utilizarea site-ului, ulterior modificãrii acestor termeni, constituie acceptarea de cãtre Dumneavoastrã a termenilor şi condiţiilor modificate.

Acest site poate conţine linkuri cãtre diverse site-uri. Atunci când accesaţi aceste site-uri, vã aflaţi implicit în afara site-ului HoraTV.ro şi aveţi obligaţia de a respecta termenii şi condiţiile de utilizare ale noilor site-uri accesate.

Aceste reguli sunt în conformitate cu legislaţia româneascã în vigoare. încãlcarea obligaţiilor menţionate constituie o violare a drepturilor HoraTV.ro şi poate atrage raspunderea civilã, contravenţionalã sau, dupa caz, penalã a persoanei în culpã. Conflictele apãrute în legãtura cu termenii de utilizare ale site-ului vor fi supuse spre soluţionare forurilor judecãtoreşti.

Publicitate: