hora tv
Nu-ti uita traditia
HORA TV, înainte de toate, este o poveste de succes.
     O poveste adevãratã, presãratã cu cântec, pasiune şi dãruire. HoraTvSe zice cã, pentru a nu face umbrã degeaba pãmântului, omul, trebuie sã lase ceva în urma sa; sãdeşti un pom, sapi o fântânã, iar apoi, cel mai de preţ este sã-ţi lumineze sufletul şi ograda cu zâmbetul şi fericirea unui copil. Atunci te simţi împãcat cu tine şi cu soarta!
     Eu,Vasile Coca, îndrãznesc mai mult, vreau sã las şi pentru voi cântec, bucurie, armonie şi loc pentru bunã-ziua.
     Doresc promovarea cântecului popular, deschizând drumul spre lumea cântecului şi-a succesului, tuturor interpreţilor cu dragoste si respect, pentru cultura noastrã popularã, crezul meu fiind acela cã "iubirea, bunãtatea, sinceritatea şi o doinã cântatã din suflet pot schimba faţa lumii".
     Sloganul televiziunii HORA fiind acela de-a "Nu-ţi uita tradiţia!", îndemnul nostru în subsidiar ar fi acela, de-a nu-ţi uita locul de unde ai plecat, de-a nu-ţi uita limba şi graiul în care te-ai nãscut, sã nu te sfieşti a-ţi îmbrãca straiele în care s-au îmbrãcat moşii şi strãmoşii tãi, sã nu uiţi cã îi aparţii unui popor, care dincolo de vitregiile sorţii, a ştiut sã munceascã, sã iubeascã, sã ierte şi sã se închine cu smerenie şi evlavie.
     Prieten şi mentor al multor interpreţi ai cântecului popular, vã aştept cu dragoste şi prietenie la televiziunea HORA, pentru a trimite spre oameni şi cer, îndemnul nostru românesc: Nu-ţi uita tradiţia!

Cu respect şi consideraţie!
VASILE COCA

Publicitate: